Nelis


Geboren in 1992 te Gouda. Afstuderend in fiscaal recht. Houdt zich in de vrije tijd bezig met sporten, muziek en goede gesprekken. Verzot op, maar niet deskundig op het gebied van speciaalbier. Gelegenheidspianist en occassioneel historicus. Maakt zo nu en dan een reis. Vindt zichzelf een prima kok, maar daar is niet iedereen het over eens. Welkom op mijn eigen stukje van de ether en kijk gerust rond!

Mijn kandidatuur voor het CDA Gouda

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in Gouda. Ik sta op de vijfde plaats op de kandidatenlijst voor het CDA in Gouda. Puntsgewijs stel ik mijzelf de volgende doelen voor de stad:

  1. In Gouda moet men zich veilig voelen.
  2. De samenleving heeft het primaat, niet de overheid of de vrije markt. Minder van bovenaf besturen, maar meer van onderop burgerinitiatieven de ruimte geven.
  3. Gouda moet een gemeente zijn waarin de jeugd goed kan opgroeien in een groene en veilige omgeving.
  4. In Gouda kijken we meer naar elkaar om: in de buurt, tussen jong en oud.
  5. Starters krijgen een eerlijke kans zich te kunnen vestigen in Gouda, dat betekent meer betaalbare woningen (niet alleen sociale huur), meer werk en een stad waarin genoeg te doen is voor jongeren.
  6. Gouda voert een aanzienlijke lastenverlaging door.
  7. Omdat we Gouda op de duur moeten doorgeven aan de volgende generatie, dienen we de stad duurzamer in te richten. Dat betekent CO2-neutraal en klimaat- en waterbestendig bouwen.

Het verkiezingsprogramma zoals dat door de leden van het CDA Gouda is vastgesteld kunt u hier lezen. Lees meer over mijn drijfveren en ideeën voor de stad.

Catalaans separatisme

3 oktober 2017

In 2015 publiceerde het verenigingsblad van de JFV Nijmegen mijn beschouwing over het Catalaanse separatisme. In twee jaar tijd is dit separatisme geëscaleerd. Wat ging hieraan vooraf? Lees verder

Recht en moraal

15 januari 2014

Na een bloederige burgeroorlog brandmerkte koning Kreon van Thebe de overleden broer van Antigone als landverrader, waardoor zijn lijk voor straf buiten de stadsmuren in de open lucht weg moest rotten. Tegen Kreons decreet in verzorgde Antigone toch een ceremoniële begrafemis voor haar overleden broer. De botsing tussen recht en moraal is al zo oud als het recht zelf. Wat moet er gebeuren wanneer het recht in strijd is met ons geweten? Lees verder

Vechtscheiding

4 augustus 2017

Onlangs werd ik geconfronteerd met een probleem dat al jaren onderbelicht wordt. Een probleem dat jaarlijks duizenden minderjarige kinderen voor het leven brandmerkt: vechtscheidingen. Inmiddels heb ik de leeftijd bereikt dat veel van mijn generatiegenoten beginnen aan het avontuur van het gezin: vaste baan, trouwen, huis kopen, kinderen krijgen. Het vult me met vreugde hen gelukkig te zien worden, maar tegelijkertijd houd ik mijn hart vast. Lees verder

75 Gouwenaars gezocht voor bijdrage aan bundel!

Gouda, 22 april 2017

In het kader van 750 jaar stadsrechten in 2022 ben ik samen met Teun Hardjono op zoek naar 75 Gouwenaars die een bijdrage willen schijven voor een bundel. Klik hier voor meer informatie.